Rekonstrukce budovy A

Projekt je spolufinancován v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, podoblast podpory 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb.
 • Název projektu: Domov seniorů POHODA Chválkovice – rekonstrukce budovy A
 • Registrační číslo projektu: CZ.1.12/2.2.00/40.01862
 • Datum zahájení fyzické realizace: 14. 7. 2014
 • Datum ukončení fyzické realizace: 28. 5. 2014
 • Celkové náklady v Kč: 32 457 515,00
 • Výše dotace z ROP Střední Morava: 27 588 887,75
 • Podíl Olomouckého kraje: 4 868 627,25

Hlavní cíl projektu:

hlavním smyslem realizace celého projektu je současný nevyhovující stav bytových jader a hygienických zázemí v bytových jednotkách budovy A, které jsou morálně i fyzicky dožité a nedopovídají charakteru zařízení,
která má umožňovat pohyb osobám s omezenou schopností orientace a pohybu. Dalším aspektem nutnosti realizace projektu je existující poptávka po službě chráněné bydlení směrem od cílových skupin projektu. K 31. 12. 2012 eviduje poskytovatel sociálních služeb Domov seniorů POHODA Chválkovice, příspěvková organizace 542 čekatelů - žadatelů o umístění v tomto zařízení. Základem projektu je rekonstrukce budovy A Domova seniorů POHODA Chválkovice. Jedná se o panelový objekt (technologie T 06B ze 70. let) se 4 nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím (částečné podsklepení) s plochou střechou. Je vybaven dvěma výtahy. Objekt je řešen provozně dispozičně jako trojtrakt se středovou chodbou šíře 1,82 m v pravidelném zopakování modulu bytových jednotek 3,6 m. Půdorysný tvar objektu je obdélník 61,64 x 15,8 m. Objekt
není zateplen a nemá evakuační výtah. Stávající stav rozvodů vody a kanalizace vyžaduje obnovu.
Projektem nedochází k navýšení kapacit služby, ale ke zvýšení kvality ubytování a poskytovaní sociální služby chráněné bydlení. V objektu se nachází celkem 51 bytových jednotek pro 2 klienty (dvojpokojová buňka) a 7 bytových jednotek pro 1 klienta (jednopokojová buňka). Celková kapacita objektu je 109 lůžek. V rámci stavebních prací dojde k rekonstrukci všech nevyhovujících bytových jader a hygienických zařízení u všech bytových jednotek v objektu. Dále z důvodu pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace dojde ke kompletní výměně dveří a zvětšení dveřních otvorů, tak aby vyhovovaly pohybu těmto klientům.

Realizací projektu bude dosaženo těchto specifických cílů:

 • zvýšení atraktivity města Olomouc
 • zvýšení kvality života ve městě Olomouc a jeho okolí
 • zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb
 • humanizace pobytových sociálních služeb v Domově seniorů POHODA Chválkovice
 • modernizace vybavení infrastruktury pro poskytování sociálních služeb

Dodavatelem této investiční akce je:

OHL ŽS, a. s., Burešova 17, Brno - Veveří
Kontakt na projektového manažera:

Martin Pěcha
m.pecha@kr-olomoucky.cz
tel. 585508213
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem ČR a Olomouckým krajem.
top