Historie

V celé historii Domova seniorů POHODA Chválkovice, příspěvková organizace je vidět snaha personálu o zvyšování kvality poskytované péče a co nejvyšší spokojenost uživatelů služeb.

40. až 70. léta

Pozemky na nichž se ústav v dnešní době rozkládá byly vykoupeny československým státem v roce 1938. V roce 1941 byl kolaudován domov důchodců jako Siechehaus / z němčiny sieche = chorý /. Pod tímto označením byl katastrálně veden až do roku 1959, kdy bylo podle usnesení MěNV v Olomouci ze dne 24.června 1959 vymazáno dosavadní označení Siechehaus a vyznačeno nové označení Domov důchodců. Vzhledem k tomu, že do “Siechehauzu” byli po skončení II. světové války umístěni chovanci ze Sjednocených chudinských ústavů v Olomouci, používal se po válce jako český ekvivalent název Městský chudobinec. Kapacita domova byla na počátku 71 obyvatel. Toto bylo časem zvýšeno na 100 a to změnou společenských místností na pokoje obyvatel. Již v té době byla kapacita prádelny a kotelny vybudována tak, aby byla možná další přístavba.V roce 1958 začala druhá velká přístavba pravého křídla. Poslední velkou přístavbou domova důchodců bylo v roce 1970 zvýšení kuchyně a jídelny a tím rozšíření ubytovacích možností na současném oddělení číslo 5.

1978 – 1992

Další velkou stavební akcí byla stavba Domova - penzionu pro důchodce v těsné blízkosti domova. Tato stavba byla uvedena do provozu 1.9.1978. Skládá se ze dvou panelových domů, jejichž celková kapacita činí 206 bytových jednotek. Penzion byl až do roku 1991 samostatným zařízením okresního ústavu sociálních služeb. V tomto roce byl rozhodnutím okresního úřadu - referátu sociálních věcí připojen k domovu důchodců. Od roku 1992 byla také v rámci humanizace podmínek života obyvatel snížena kapacita domova důchodců z původních 276 na současných 201 obyvatel. Toho bylo docíleno snížením počtu obyvatel na jednotlivých pokojích .

1995 – 2003

V letech 1995 - 2003 probíhaly důležité opravy a úpravy v domově důchodců /přebudování koupelen, signalizační zařízení na pokojích obyvatel, oprava elektroinstalace, vybudování výtahu a další důležité technické úpravy/. Těmito úpravami byl položen základ ke vzniku ošetřovatelských oddělení.

2007

K velmi podstatným změnám došlo k 1.1.2007. Přijetím nového zákona o sociálních službách číslo 108/2006 Sb., dochází ke změně názvu i obsahu služby. Domov důchodců se přejmenoval na Domov pro seniory a Domov – penzion pro důchodce na Chráněné bydlení. Název celého zařízení prozatím zůstal Domov důchodců a penzion Chválkovice p.o.

2009 – 2013

Od února 2009 se organizace jmenuje Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace. Od 1.9.2012 je kapacita Chráněného bydlení snížena na 109 klientů. Velmi důležitým bodem historie byl rok 2013, kdy byl otevřen nový pavilon s kapacitou 100 klientů. Slavnostní přestřižení pásky proběhlo 26.8.2013. Od 10.9.2013 se začali stěhovat první klienti. Jedná se o moderní budovu se 76 jednolůžkovými a 12 dvoulůžkovými pokoji. Každý pokoj má samostatnou bezbarierovou koupelnu.

2015

V následujících letech pokračovala stavební činnost, a proto bylo v lednu 2015 slavnostně otevřeno rekonstruované oddělení A1 a A2 v hlavní budově A, v červenci téhož roku se nastěhovali klienti chráněného bydlení do nově zrekonstruovaných prostor pavilonu Švabinského 1a - oddělení BCH a současně byla zahájena činnost oddělení domova pro seniory na odděleních B1, B2 a B3 v budově Švabinského 1 - dříve domov penzion pro důchodce. Tím se kapacita domova pro seniory zvýšila na 238 klientů a následně po dokončení oddělení A3, A4 a A5 se zvýšila kapacita na 290 klientů.

Současnost

Kapacita zařízení se v posledních letech několikrát proměňovala. Od 1.února 2016 došlo k rozšíření služby domov pro seniory o oddělení E3 s kapacitou 24 klientů. Následně k 1.1.2018 došlo ke snížení kapacity chráněného bydlení o 18 a navýšení služby domov pro seniory o 12 klientů a konečně k 1.1.2019 došlo ke snížení kapacity chráněného bydlení o 12 klientů a navýšení domova pro seniory o 8 klientů, takže současný Celková kapacita služby domov pro seniory dnes činí 334 klientů a chráněného bydlení 34 klientů.