Historie

V celé historii Domova seniorů POHODA Chválkovice, příspěvková organizace je vidět snaha personálu o zvyšování kvality poskytované péče a co nejvyšší spokojenost uživatelů služeb.

40. až 70. léta

1978 – 1992

1995 – 2003

2007

2009 – 2013

2015

Současnost

top