Jak požádat o službu

Abychom našim budoucím klientům nástup do domova co nejvíce usnadnili, připravili jsme přehledného průvodce, který vás krok za krokem provede náležitostmi, které budete muset provést před a během podání žádosti.

Kdo může podat žádost?

  • Žádost o poskytnutí služby Domov pro seniory je vhodné podat ve chvíli, kdy žadatel o službu potřebuje pomoc jiné osoby a zároveň má zájem o umístění v Domově pro seniory.
  • Žádost je potřeba vyplnit celou, včetně lékařského vyjádření. Postupujte, prosím, dle pokynů uvedených v žádosti. Neúplné žádosti nemohou být posouzeny.
  • Žádost, kterou podá žadatel, který není závislý na pomoci jiné osoby, bude obratem zamítnuta.
  • Žádost, kterou podá žadatel, který sice je závislý na pomoci jiné osoby, ale nemá aktuálně zájem o nástup (o umístění uvažuje případně někdy v budoucnu), bude vyřazena ze zpracování. Až nastane situace, že žadatel bude mít zájem o nástup a péči bude potřebovat, podá žádost novou. Je tedy vhodnější vyčkat s podáním žádosti až nastane potřeba péče a zároveň zájem o nástup.
  • Každá žádost je posouzena, a pokud je přijata, je zařazena do pořadníku, pokud s tím žadatel vyjádří v žádosti souhlas.

Postup při žádosti o službu

01
Formulář žádosti je možné stáhnout na stránce Dokumenty našeho Domova, případně jej lze získat při osobní návštěvě v Domově seniorů POHODA Chválkovice, p.o. S podáním žádosti mohou pomoci rovněž sociální pracovnice ve zdravotnických zařízeních, kde je zájemce hospitalizován, případně praktický lékař zájemce, nebo sociální pracovnice příslušného obecního úřadu. Žádost je potřeba doručit na adresu uvedenou v žádosti. Je možno zaslat poštou, případně naskenovanou mailem nebo si domluvit schůzku se sociální pracovnicí a žádost předat osobně. Je rovněž možné si domluvit schůzku k prohlídce zařízení.
 
02
Doba čekání závisí na sociální potřebnosti žadatele. Žadatelé, kteří mají vážné sociální a zdravotní důvody získávají vyšší počet bodů a tím se jejich doba čekání zkracuje. Situaci ovšem komplikuje skutečnost, že počet přijatých žádostí stále výrazně převyšuje kapacitu uvolňovaných lůžek. V praxi to znamená, že 3/4 žadatelů nikdy do našeho zařízení nebude moci být přijato. Takto hovoří dlouhodobé statistiky našeho zařízení.
03
Jakmile se uvolní místo, vyzve sociální pracovnice nového klienta k nástupu. Vychází z Pořadníku sestaveného na základě bodového hodnocení. Před samotným přijetím má klient možnost seznámit se s místem pobytu, Domácím řádem a se zněním „Smlouvy o poskytnutí sociální služby“, která vymezuje práva a povinnosti obou smluvních stran - klienta i poskytovatele.
 

Dokumenty pro žadatele

Žádost o poskytnutí sociální služby - DOMOV PRO SENIORY
Smlouva o poskytnutí sociální služby Domov pro seniory
Plná moc k žádosti
top