Rezervace návštěv

Svou návštěvu v Domově seniorů si prosím dopředu rezervujte. Do rezervace uveďte své jméno a jméno osoby, za kterou jdete a oddělení.

Pro návštěvy je nutné si opatřit testy z FN Olomouc nebo VN Olomouc nebo jiné odpovědné instituce nebo být očkovaný celým očkovacím cyklem dané vakcíny a uplynulo již více jak 14 dní od daného očkování.

Kompletní informace o možnosti návštěv a odchodu ze zařízení naleznete zde.