Dobrovolnictví

Domov seniorů POHODA Chválkovice dlouhodobě spolupracuje s Maltézskou pomocí o. p. s, která je vysílající organizací v rámci zákona o dobrovolnictví.

Společným, projektem je „Adopce seniorů“. Dobrovolníci z řad studentů, mladších seniorů, ale i pracujících mají možnost si „adoptovat“ uživatele služeb Domova seniorů POHODA Chválkovice, který má chybějící sociální vazby. Dobrovolníci pomáhají klientům v trávení volného času a přináší dobrou náladu uživatelům i zaměstnancům. Jejich nezastupitelné místo je i při akcích většího rozsahu.

Zájemci o tuto aktivitu se mohou hlásit buď u koordinátora projektu nebo u sociálního pracovníka

Koordinátorka projektu
Lucie Švábová
Vedoucí sociálního úseku
Mgr. Vraj Lubomír
  • Radost našim klientům přináší také dobrovolníci, kteří jsou vysíláni organizací JIKA.
  • Dlouhodobě také spolupracujeme s Církevním gymnáziem Německého řádu na projektu BABIČKOVÉ.
  • Dobrovolnické aktivity jsou organizací vítány a podporovány. Uživatelům přináší zkvalitnění života v pobytové službě.
Dobrovolnictví

Mohlo by vás zajímat

top