Kdo jsme

Posláním našeho domova je

  • Podporovat samostatnost uživatele dle možností
  • Ošetřovat nemocné uživatele
  • Humanizovat péči
  • Odbornost zaměstnanců
  • Dostupnost žadatelům služby
  • Aktivizovat uživatele
Budova
Zařízení se opírá o plnění standardů kvality v sociálních službách. Posláním Domova je poskytování nepřetržité pobytové sociální služby seniorům s cílem prožití důstojného a plnohodnotného stáří.
top