Sponzoři

Domov seniorů POHODA Chválkovice přijímá finanční dary, které napomáhají zkvalitňování poskytovaných služeb. Dary poskytnuté v minulých letech sloužily především na zajištění kulturních a společenských akcí, které zpestřily život uživatelů.

Slovo ředitele

V roce 2014 byl Domov seniorů POHODA Chválkovice, p.o. Švabinského 3, Olomouc podpořen z rozpočtu města Olomouc částkou 200 000,-Kč.
Děkujeme.
Sponzoři
top