Modernizace hlavní budovy, část A

14. 07. 2014
Projekt je spolufinancován v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, podoblast podpory 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb.
 
 • Název projektu: Domov seniorů POHODA Chválkovice – modernizace hlavní budovy, část A
 • Registrační číslo projektu: CZ.1.12/2.2.00/29.01462
 • Datum zahájení fyzické realizace: 14. 7. 2014
 • Datum ukončení fyzické realizace: 14. 11. 2014
 • Celkové náklady v Kč: 21 854 905,00
 • Výše dotace z ROP Střední Morava: 14 166 750,00
 • Podíl Olomouckého kraje: 7 688 155,00

Hlavní cíl projektu:

hlavním smyslem tohoto projektu je zlepšení podmínek ve stávajícím zařízení směrem k podpoře uživatelů v oblasti nácviku samostatného způsobu života, snižování kapacity zařízení jako celku i jednotlivých pokojů a začlenění hygienického zázemí do obytných jednotek. Projekt Olomouckého kraje řeší modernizaci levého křídla hlavní budovy Domova seniorů POHODA Chválkovice. Jedná se o dvoupodlažní objekt s jedním podzemním podlažím. V současné době je levé křídlo využíváno klienty Domova pro seniory. Je rozděleno na dvě oddělení (1 a 2 oddělení) s celkovou kapacitou 59 lůžek. Projekt naplňuje cíle Ministerstva práce a sociálních věcí ČR z pohledu humanizace pobytových sociálních služeb v tzv. velkokapacitních zařízení. Humanizace stávajících pobytových zařízení znamená změnu v zaměření se na uživatele služby jako individuality a z toho plynoucích činností. Z pohledu procesu humanizace je předkládaný projekt- modernizace levého křídla hlavní budovy Domova seniorů POHODA Chválkovice zaměřena na tyto činnosti:
 • snižování lůžkových kapacit původních velkokapacitních zařízení
 • snižování počtu vícelůžkových pokojů
 • začleňování sociálního zařízení (případně kuchyňských koutů) jako součásti obytných jednotek

Realizací projektu bude dosaženo těchto specifických cílů:

 • zvýšení atraktivity města Olomouc

 • zvýšení kvality života ve městě Olomouc a jeho okolí

 • zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb

 • humanizace pobytových sociálních služeb v Domově seniorů POHODA Chválkovice

 • modernizace vybavení infrastruktury pro poskytování sociálních služeb

 • vytvoření nových pracovních míst v oblasti poskytování sociálních služeb – 3.

Dodavatelem této investiční akce je:

Metrostav a. s., Koželužská 4, Praha – Libeň Kontakt na projektového manažera:

Martin Pěcha
​m.pecha@kr-olomoucky.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem ČR a Olomouckým krajem.

top