Modernizace hlavní budovy, část B, C

Projekt je spolufinancován v rámci Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti Střední Morava, podoblast podpory 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj
sociálních služeb
 • Název projektu: Domov seniorů POHODA Chválkovice – modernizace
 • hlavní budovy, část B, C
 • Registrační číslo projektu: CZ.1.12/2.2.00/40.01861
 • Datum zahájení fyzické realizace: 14. 10. 2014
 • Datum ukončení fyzické realizace: 12. 8. 2014
 • Celkové náklady v Kč: 32 660 073,00
 • Výše dotace z ROP Střední Morava: 22 862 051,10
 • Podíl Olomouckého kraje: 9 798 021,90

Hlavní cíl projektu:

hlavním smyslem tohoto projektu je zlepšení podmínek ve stávajících zařízení směrem k podpoře uživatelů v oblasti nácviku samostatného způsobu života, snižování kapacity zařízení jako celku i jednotlivých pokojů a začlenění hygienického zázemí do obytných jednotek. Projekt Olomouckého kraje řeší modernizaci střední části a pravého křídla hlavní budovy Domova seniorů POHODA Chválkovice a navazuje tak na druhý projekt, který řeší modernizaci levého křídla. Celá hlavní budova je tvořena dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím s půdorysným tvarem nepravidelného kříže. Obě boční křídla jsou od střední části oddělena v úrovni 1.NP otevřenými průjezdy, nástupy do jednotlivých křídel jsou z venkovního prostoru. V současné době je hlavní budova využívána pro poskytování sociální služby domov pro seniory. V celém objektu se nachází celkem 5 oddělení. V prostorách řešených projektem se jedná o pravé křídlo (1. NP - 3. oddělení a 2. NP - 4. oddělení) a střední část (1. NP - administrativní část s ordinací, jídelnou a kuchyní, 2. NP - 5. oddělení). Celková kapacita projektem dotčených oddělení je v současné době 119 lůžek. V rámci projektu, díky procesu humanizace, dojde ke snížení kapacity na 78 lůžek.

Realizací projektu bude dosaženo těchto specifických cílů:

 • zvýšení atraktivity města Olomouc
 • zvýšení kvality života ve městě Olomouc a jeho okolí
 • zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb
 • humanizace pobytových sociálních služeb v Domově seniorů POHODA Chválkovice
 • modernizace vybavení infrastruktury pro poskytování sociálních služeb 

Dodavatelem této investiční akce je:

Metrostav a. s. Koželužská 2450/4/ Praha Libeň
Kontakt na projektového manažera:

Martin Pěcha
m.pecha@kr-olomoucky.cz
tel. +420 585 508 213
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem ČR a Olomouckým krajem.
top