Zahradní slavnost 2024

29. 05. 2024
Dne 29.5.2024 se uskutečnila Zahradní slavnost, při které jsme poděkovali za dlouholetou práci panu řediteli PaedDr. Jiřímu Floderovi a vrchní sestře Haně Marešové. Příspěvkem do programu bylo společné cvičení klientů pod vedením Hany Kloboučníkové. K tanci a poslechu hrála živá hudba p. Ludvíka. Tancovaly také krásné břišní tanečnice. Májku skácel náměstek hejtmana Ivo Slavotínek spolu s PaedDr. Floderem. Klientům byl představen nový ředitel Mgr. Lubomír Vraj.
top