Chráněné bydlení

Poslání

Poskytujeme zázemí, pocit důstojnosti, bezpečí a pomoci lidem, kteří z důvodu chronického onemocnění nemohou svou situaci řešit vlastními silami v jejich přirozeném prostředí, ale jsou schopni částečné sebeobsluhy. Podporuje klienty v tom, aby mohli žít co nejdéle běžným způsobem života.

Služba prochází transformací a na základě schválení Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 21. 6. 2018 již nepřijímá nové klienty.

Kapacita

Kapacita Chráněného bydlení je 19 klientů

Věková struktura

Lidé od 50 let s chronickým onemocněním 

Cílová skupina

Osoby s chronickým onemocněním za splnění podmínek:
 • osoba je závislá na pomoci jiné fyzické osoby
 • osoba je schopná alespoň částečné soběstačnosti a mobility ve vlastní domácnosti

Zásady

Zachování lidské důstojnosti

 • respektujeme právo volby uživatelů, jejich soukromí a partnerské vztahy
 • vytváříme podmínky, aby se uživatelé cítili důstojně, svobodně a bezpečně
 • uživatelé jsou partnery, k uživatelům přistupujeme s úctou, otevřeností a bez diskriminace
 • klademe důraz na dodržování a respektování práv uživatelů
 

Individuální přístup ke každému uživateli

 • podpora a její míra je přizpůsobována konkrétním potřebám, přáním a schopnostem uživatele
 • podpora je poskytována s ohledem na ostatní spolubydlící a možnosti služby
 • posilujeme samostatnost uživatelů v běžných podmínkách

Cíle

 1. Pomoc a podpora při udržení a rozvíjení dovedností uživatelů pomocí pravidelných aktivit, jako jsou hudební kroužek, kondiční cvičení, trénování paměti, společenské a kulturní akce minimálně jedenkrát týdně.
 2. Spokojenost klientů bude testována na dotazníkovém šetření, kterého se zúčastní alespoň 70% klientů.
 3. Krátkodobé cíle pro rok 2019  – Udržení soběstačnosti uživatelů:
  • nejméně u 15 udržet schopnost samostatného úklidu bytové jednotky.
  • nejméně u 20 udržet schopnost samostatné přípravy stravy
  • nejméně u 20 udržet schopnost samostatné péče o lůžko
  • nejméně u 25 udržet sociální začlenění prostřednictvím klubové činnosti
  • nejméně u 1 udržet schopnost samostatné práce s PC.
top