Vystoupení ZŠ Spojenců

18. 06. 2024 v 14:32 hodin
Slavnostně jsme přivítali léto na akci, kterou jsme uspořádali ve spolupráci s ZŠ Spojenců. Pod vedením pana Mgr. Milana Ludvíka a jeho dcery vystoupily děti v sále C a předvedly skvělá představení, která se setkala s nadšeným ohlasem. Sál byl zcela zaplněn a všichni účastníci si akci velmi užili. Byla to chvíle, kdy se srdce všech spojila v jednom harmonickém taktu.
 
 
top