Mezinárosní den seniorů

06. 10. 2022
Dobrovolnice z UPOL a Ing. Vyhlídalová připravili našim klientům krásné dopoledne.