Sčítání 2021

26. 03. 2021

Informace ke Sčítání obyvatel 2021:
Všichni klienti budou sečteni
v  Domově seniorů POHODA Chválkovice
pracovníky zařízení.