585 111 334Napište nám
 

Nejčastější dotazy

1) Jaké služby poskytuje Domov seniorů POHODA Chválkovice?


   Domov seniorů POHODA Chválkovice, p.o. je poskytovatelem dvou registrovaných služeb podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jedná se o službu Chráněné bydlení a Domov pro seniory.
 
Domov pro seniory: komplexní pečovatelské a ošetřovatelské služby, tj.: podávání léků, ošetřování, rehabilitace, aktivizace, příprava a podávání celodenní stravy, ubytovací služby, praní prádla, pomoc s osobními úkony, pořádání kulturních a společenských akcí, a další. Personál je přítomen nepřetržitě.
 
Chráněné bydlení: Pomoc při úklidu, podávání oběda, donáška stravy, pomoc při praní prádla a osobní hygieně. V budově je zajištěna rehabilitační péče. Personál je přítomen od 6:00 do 18:00 hodin.


2)  Jak poznám, že služba Domov pro seniory je pro mne vhodná, zda tuto službu potřebuji? Mohl bych svou situaci řešit jiným způsobem?

V orientaci v systému sociálních služeb pro seniory může napomoci přehled struktury sociálních služeb pro seniory, který odpoví i na otázku: Jak vybrat sociální službu.
Struktura sociálních služeb je umístěna ve formátu PDF v této sekci zcela dole pod následujícími dotazy.

 

3)  Kdy podat žádost o poskytnutí služby Domov pro seniory?

Žádost o poskytnutí služby Domov pro seniory je vhodné podat ve chvíli, kdy žadatel o službu potřebuje pomoc jiné osoby a zároveň má zájem o umístění v Domově pro seniory.
Žádost je potřeba vyplnit celou, včetně lékařského vyjádření. Postupujte, prosím, dle pokynů uvedených v žádosti. Neúplné žádosti nemohou být posouzeny.
Žádost, kterou podá žadatel, který není závislý na pomoci jiné osoby, bude obratem zamítnuta.
Žádost, kterou podá žadatel, který sice je závislý na pomoci jiné osoby, ale nemá aktuálně zájem o nástup (o umístění uvažuje případně někdy v budoucnu), bude vyřazena ze zpracování. Až nastane situace, že žadatel bude mít zájem o nástup a péči bude potřebovat, podá žádost novou. Je tedy vhodnější vyčkat s podáním žádosti až nastane potřeba péče a zároveň zájem o nástup.
Každá žádost je posouzena, a pokud je přijata, je zařazena do pořadníku, pokud s tím žadatel vyjádří v žádosti souhlas.


4)  Jak podat žádost o poskytnutí služby Domov pro seniory?

Formulář žádosti je možné stáhnout z webových stránek našeho Domova, případně jej lze získat při osobní návštěvě v Domově seniorů POHODA Chválkovice, p.o. S podáním žádosti mohou pomoci rovněž sociální pracovnice ve zdravotnických zařízeních, kde je zájemce hospitalizován, případně praktický lékař zájemce, nebo sociální pracovnice příslušného obecního úřadu. Žádost je potřeba doručit na adresu uvedenou v žádosti. Je možno zaslat poštou, případně naskenovanou mailem nebo si domluvit schůzku se sociální pracovnicí a žádost předat osobně. Je rovněž možné si domluvit schůzku k prohlídce zařízení.

 5) Jaká je čekací doba?

   Čekací dobu nelze ani určit, ani odhadnout. Datum podání žádosti již nehraje roli. Doba čekání závisí na sociální potřebnosti žadatele. Žadatelé, kteří mají vážné sociální a zdravotní důvody získávají vyšší počet bodů a tím se jejich doba čekání zkracuje. Situaci ovšem komplikuje skutečnost, že počet přijatých žádostí stále výrazně převyšuje kapacitu uvolňovaných lůžek. V praxi to znamená, že 3/4 žadatelů nikdy do našeho zařízení nebude moci být přijato. Takto hovoří dlouhodobé statistiky našeho zařízení. Přesto, že jsme v letech 2015-2018 postupně významně navýšili kapacitu na současných 334 lůžek ve službě Domov pro seniory, poptávku nejsme schopni uspokojit. Ročně se uvolní průměrně cca 100 lůžek. Žádostí však ročně přijmeme cca 400. Přijetí žádosti tedy není zárukou jistoty budoucího umístění, přijetí žádosti ani nezakládá nárok na budoucí umístění žadatele.
Řešením této situace pro mnohé žadatele může být využití nabídky pečovatelských služeb, které jsou schopny kvalitně zajistit péči o potřebného seniora v jeho domácím prostředí. Při zvažování podání žádosti do domova pro seniory je vhodné se informovat v různých zařízeních, a podat žádost do domova, který má příznivější podmínky z hlediska uvolňované kapacity a počtu přijatých žádostí.
Jiná situace je ve službě Chráněné bydlení v našem zařízení. Dlouhodobým trendem je snižování kapacity této služby. Při zvažování podání žádosti do této služby je vhodnější vyhledat službu u jiného poskytovatele, případně využít nabídky pečovatelských služeb, nebo si podat žádost do domu s pečovatelskou službou.

6) Jak se dozvím o svém nástupu do Domova?


   Jakmile se uvolní místo, vyzve sociální pracovnice nového klienta k nástupu. Vychází z Pořadníku sestaveného na základě bodového hodnocení. Před samotným přijetím má klient možnost seznámit se s místem pobytu, Domácím řádem a se zněním „Smlouvy o poskytnutí sociální služby“, která vymezuje práva a povinnosti obou smluvních stran - klienta i poskytovatele.
 

7) Kolik to stojí?

    Od 1.1.2007 začal platit nový zákon o sociálních službách číslo 108/2006 Sb., a vyhláška 505/2006 Sb. Platba za služby se hradí příspěvkem na péči v jeho plné výši. Platbu za pobyt stanovujeme v souladu s těmito právními předpisy. Na většinu uživatelů se vztahuje ustanovení paragrafu 73 zákona č. 108/2006 Sb.v platném znění, který stanoví, že uživateli služeb musí zůstat po zaplacení úhrady alespoň 15 % z jeho příjmu. Maximální ceny jsou od 1. 7. 2015 stanoveny v následující výši. 

  

Denní sazby Strava včetně režie Služby + ubytování

1 den

 

28 dnů 30 dnů 30 dnů
Jednolůžkový pokoj v budově "A" , "B" a "E" bez balkonu
170,- 205,- 375,- 10500,- 11250,- 11625,-
Jednolůžkový pokoj v budově "A", "B" a "E" s balkonem 170,- 208,- 378,- 10584,- 11340,- 11718,-
Dvoulůžkový pokoj v budově "A", "B" a "E"  bez balkonu 170,- 190,- 348,- 10080,- 10800,- 11160,-
Dvoulůžkový pokoj v budově "A"  s balkonem
170,- 195,- 365,- 10220,- 10950,- 11315,-
Třílůžkový pokoj v budově "A" bez balkonu 170,-
 
180,- 350,- 9800,- 10500,- 10850,-
Třílůžkový pokoj v budově "A" s balkonem
170 ,-
 
185,- 355,- 9940,- 10650,- 11005,-
Jednolůžkový pokoj v budově "C" 170,- 210,- 380,- 10640,- 11400,- 11780,-
Dvoulůžkový pokoj v budově "C"
170,- 200,- 370, 10360,- 11100,- 11470,-

   Úhrada za pobyt činí v Chráněném bydlení okolo 165,-Kč/den. Ceny jednotlivých služeb jsou součástí ceníku, který je uveden ve smlouvě o poskytnutí sociální služby.

8) Jaká je u Vás strava?

   Strava pro Domov pro seniory i Chráněné bydlení se připravuje v kuchyni zařízení. Vaří se normální strava, diabetická dieta a žlučníková dieta. Všechny druhy jídel mohou být mleté. U většiny obědů je možná volba ze dvou jídel. Zajišťujeme i stravu klientům s PEG.

9) Mohu si vzít svůj nábytek?

   Pokoje v Domově pro seniory jsou vybaveny účelným nábytkem. Každý klient si jej může doplnit svými obrazy a doplňky. Většina pokojů v Chráněném bydlení je vybavena nábytkem poskytovatele služby. Po domluvě je možné některé části nábytku přivést.

10) Kolik obyvatel žije na jednom pokoji?

V Domově pro seniory jsou především pokoje jednolůžkové a dvoulůžkové. Několik pokojů je i třílůžkových.


V Chráněném bydlení je celkem k dispozici 3 jednolůžkových pokojů. 46 pokojů je se společnou kuchyňkou a sociálním příslušenství.


9) Kdy mohu přijít na návštěvu?

Návštěvy nejsou nijak omezeny, pouze musí být respektováni ostatní spoluobyvatelé.

10) Za jakých podmínek mohu odjet na dovolenou?

   Na dovolenou nebo k rodině může obyvatel odjet kdykoliv. Vzhledem k plánování stravy musí tuto skutečnost nahlásit dva pracovní dny před nástupem dovolené.

 

Přiložené dokumenty
Struktura sociálních služeb pro seniory 569.05 KB
© 2012 Domov seniorů POHODA Chválkovice, příspěvková organizace